Разрешаване на детските конфликти

Разрешаване на детските конфликти

Родителите често се налага да бъдат свидетели на детските конфликти. Разрешаването им е от ключово значение за това как детето ще се научи да се справя с препятствията и стълкновенията и като възрастен.